>1a07_A mol:protein length:107  C-SRC TYROSINE KINASE
MDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLN
VKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCP