>1a1a_B mol:protein length:107  C-SRC TYROSINE KINASE
MDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYSLSVSDFDNAKGLN
VKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCP