>1a1c_B mol:protein length:107  C-SRC TYROSINE KINASE
MDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLN
VKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCP