>1adi_B mol:protein length:431  ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASE
GNNVVVLGTQWGDEGKGKIVDLLTERAKYVVRYQGGHNAGHTLVINGEKTVLHLIPSGI
LRENVTSIIGNGVVLSPAALMKEMKELEDRGIPVRERLLLSEACPLILDYHVALDNARE
KARGAKAIGTTGRGIGPAYEDKVARRGLRVGDLFDKETFAEKLKEVMEYHNFQLVNYYK
AEAVDYQKVLDDTMAVADILTSMVVDVSDLLDQARQRGDFVMFEGAQGTLLDIDHGTYP
YVTSSNTTAGGVATGSGLGPRYVDYVLGILKAYSTRVGAGPFPTELFDETGEFLCKQGN
EFGATTGRRRRTGWLDTVAVRRAVQLNSLSGFCLTKLDVLDGLKEVKLCVAYRMPDGRE
VTTTPLAADDWKGVEPIYETMPGWSESTFGVKDRSGLPQAALNYIKRIEELTGVPIDII
STGPDRTETMILRDPFDA
>1adi_B mol:protein length:431  ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASE
GNNVVVLGTQWGDEGKGKIVDLLTERAKYVVRYQGGHNAGHTLVINGEKTVLHLIPSGI
LRENVTSIIGNGVVLSPAALMKEMKELEDRGIPVRERLLLSEACPLILDYHVALDNARE
KARGAKAIGTTGRGIGPAYEDKVARRGLRVGDLFDKETFAEKLKEVMEYHNFQLVNYYK
AEAVDYQKVLDDTMAVADILTSMVVDVSDLLDQARQRGDFVMFEGAQGTLLDIDHGTYP
YVTSSNTTAGGVATGSGLGPRYVDYVLGILKAYSTRVGAGPFPTELFDETGEFLCKQGN
EFGATTGRRRRTGWLDTVAVRRAVQLNSLSGFCLTKLDVLDGLKEVKLCVAYRMPDGRE
VTTTPLAADDWKGVEPIYETMPGWSESTFGVKDRSGLPQAALNYIKRIEELTGVPIDII
STGPDRTETMILRDPFDA
>1adi_A mol:protein length:431  ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASE
GNNVVVLGTQWGDEGKGKIVDLLTERAKYVVRYQGGHNAGHTLVINGEKTVLHLIPSGI
LRENVTSIIGNGVVLSPAALMKEMKELEDRGIPVRERLLLSEACPLILDYHVALDNARE
KARGAKAIGTTGRGIGPAYEDKVARRGLRVGDLFDKETFAEKLKEVMEYHNFQLVNYYK
AEAVDYQKVLDDTMAVADILTSMVVDVSDLLDQARQRGDFVMFEGAQGTLLDIDHGTYP
YVTSSNTTAGGVATGSGLGPRYVDYVLGILKAYSTRVGAGPFPTELFDETGEFLCKQGN
EFGATTGRRRRTGWLDTVAVRRAVQLNSLSGFCLTKLDVLDGLKEVKLCVAYRMPDGRE
VTTTPLAADDWKGVEPIYETMPGWSESTFGVKDRSGLPQAALNYIKRIEELTGVPIDII
STGPDRTETMILRDPFDA