>1akz_A mol:protein length:223  URACIL-DNA GLYCOSYLASE
MEFFGESWKKHLSGEFGKPYFIKLMGFVAEERKHYTVYPPPHQVFTWTQMCDIKDVKVV
ILGQDPYHGPNQAHGLCFSVQRPVPPPPSLENIYKELSTDIEDFVHPGHGDLSGWAKQG
VLLLNAVLTVRAHQANSHKERGWEQFTDAVVSWLNQNSNGLVFLLWGSYAQKKGSAIDR
KRHHVLQTAHPSPLSVYRGFFGCRHFSKTNELLQKSGKKPIDWKEL
>1akz_A mol:protein length:223  URACIL-DNA GLYCOSYLASE
MEFFGESWKKHLSGEFGKPYFIKLMGFVAEERKHYTVYPPPHQVFTWTQMCDIKDVKVV
ILGQDPYHGPNQAHGLCFSVQRPVPPPPSLENIYKELSTDIEDFVHPGHGDLSGWAKQG
VLLLNAVLTVRAHQANSHKERGWEQFTDAVVSWLNQNSNGLVFLLWGSYAQKKGSAIDR
KRHHVLQTAHPSPLSVYRGFFGCRHFSKTNELLQKSGKKPIDWKEL