>1axi_B mol:protein length:236  GROWTH HORMONE RECEPTOR
FSGSEATAAILSRAPWSLQSVNPGLKTNSSGEPKFTKCRSPERETFSCHWTDEVHHGTK
NEGPIQLFYTRRNTQEWTQEWKECPDYVSAGENSCYFNSSFTSIAIPYCIKLTSNGGTV
DEKCFSVDEIVQPDPPIALNWTLLNVSLTGIHADIQVRWEAPRNADIQKGWMVLEYELQ
YKEVNETKWKMMDPILTTSVPVYSLKVDKEYEVRVRSKQRNSGNYGEFSEVLYVTLPQM
>1axi_A mol:protein length:191  GROWTH HORMONE
FPTIPLSRLFDNAMLRAHRLHQLAFDTYQEFEEAYIPKEQKYSFLQNPQTSLCFSESIP
TPSNREETQQKSNLELLRISLLLIQSWLEPVQFLRSVFANSLVYGASDSNVYDLLKDLE
ERIQTLMGRLTDGSPRTGQIFKQTYSKFDTNSHNDDALLKNYGLLYCFRRDMTYVATYL
RIVQCRSVEGSCGF
>1axi_B mol:protein length:236  GROWTH HORMONE RECEPTOR
FSGSEATAAILSRAPWSLQSVNPGLKTNSSGEPKFTKCRSPERETFSCHWTDEVHHGTK
NEGPIQLFYTRRNTQEWTQEWKECPDYVSAGENSCYFNSSFTSIAIPYCIKLTSNGGTV
DEKCFSVDEIVQPDPPIALNWTLLNVSLTGIHADIQVRWEAPRNADIQKGWMVLEYELQ
YKEVNETKWKMMDPILTTSVPVYSLKVDKEYEVRVRSKQRNSGNYGEFSEVLYVTLPQM