>1be3_E mol:protein length:196  CYTOCHROME BC1 COMPLEX
SHTDIKVPDFSDYRRPEVLDSTKSSKESSEARKGFSYLVTATTTVGVAYAAKNVVSQFV
SSMSASADVLAMSKIEIKLSDIPEGKNMAFKWRGKPLFVRHRTKKEIDQEAAVEVSQLR
DPQHDLERVKKPEWVILIGVCTHLGCVPIANAGDFGGYYCPCHGSHYDASGRIRKGPAP
LNLEVPSYEFTSDDMVIVG