>1bpz_D mol:na length:5  DNA (5'-D(*GP*TP*CP*GP*G)-3')
GTCGG
>1bpz_D mol:na length:5  DNA (5'-D(*GP*TP*CP*GP*G)-3')
GTCGG
>1bpz_P mol:na length:11  DNA (5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*TP*G)-3')
GCTGATGCGTG
>1bpz_T mol:na length:16  DNA (5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*CP*AP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3')
CCGACCACGCATCAGC
>1bpz_A mol:protein length:335  PROTEIN (DNA POLYMERASE BETA)
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE