>1buh_B mol:protein length:79  PROTEIN (CKSHS1 HUMAN)
MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMI
HEPEPHILLFRRPLPKKPKK