>1cm8_B mol:protein length:367  PHOSPHORYLATED MAP KINASE P38-GAMMA
MSSPPPARSGFYRQEVTKTAWEVRAVYRDLQPVGSGAYGAVCSAVDGRTGAKVAIKKLY
RPFQSELFAKRAYRELRLLKHMRHENVIGLLDVFTPDETLDDFTDFYLVMPFMGTDLGK
LMKHEKLGEDRIQFLVYQMLKGLRYIHAAGIIHRDLKPGNLAVNEDCELKILDFGLARQ
ADSEMTGYVVTRWYRAPEVILNWMRYTQTVDIWSVGCIMAEMITGKTLFKGSDHLDQLK
EIMKVTGTPPAEFVQRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLD
AEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPP
RQLGARVSKETPL