>1ct8_B mol:protein length:220  7C8 FAB FRAGMENT; LONG CHAIN
QVKLLESGAVLVKPGASVKLSCKTSGFTFSSSYINWLKQKPGQSLEWIAWIYAGSGGTV
YNQHFTDKARLTVDTSSSTAYMQFSSLTTEDSAIYYCARYRYDEGFAYWGQGTLVTVSA
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC