>1dzi_A mol:protein length:185  INTEGRIN
ALIDVVVVCDESNSIYPWDAVKNFLEKFVQGLDIGPTKTQVGLIQYANNPRVVFNLNTY
KTKEEMIVATSQTSQYGGDLTNTFGAIQYARKYAYSAASGGRRSATKVMVVVTDGESHD
GSMLKAVIDQCNHDNILRFGIAVLGYLNRNALDTKNLIKEIKAIASIPTERYFFNVSDE
AALLEKAG
>1dzi_B mol:protein length:22  COLLAGEN
GPPGPPGFPGERGPPGPPGPPX
>1dzi_C mol:protein length:22  COLLAGEN
GPPGPPGFPGERGPPGPPGPPX
>1dzi_D mol:protein length:22  COLLAGEN
GPPGPPGFPGERGPPGPPGPPX
>1dzi_D mol:protein length:22  COLLAGEN
GPPGPPGFPGERGPPGPPGPPX