>1dzi_A mol:protein length:185  INTEGRIN
ALIDVVVVCDESNSIYPWDAVKNFLEKFVQGLDIGPTKTQVGLIQYANNPRVVFNLNTY
KTKEEMIVATSQTSQYGGDLTNTFGAIQYARKYAYSAASGGRRSATKVMVVVTDGESHD
GSMLKAVIDQCNHDNILRFGIAVLGYLNRNALDTKNLIKEIKAIASIPTERYFFNVSDE
AALLEKAG