>1eg0_C mol:protein length:97  PROTEIN (S6 RIBOSOMAL PROTEIN)
MRRYEVNIVLNPNLDQSQLALEKEIIQRALENYGARVEKVEELGLRRLAYPIAKDPQGY
FLWYQVEMPEDRVNDLARELRIRDNVRRVMVVKSQEPF