>1ej9_D mol:na length:23  DNA (5'-D(*C*AP*AP*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*TP*CP*TP*GP*AP*GP*TP*CP*TP*TP*TP*TP*T)-3')
CAAAAATTTTTCTGAGTCTTTTT
>1ej9_C mol:na length:23  DNA (5'-D(*C*AP*AP*AP*AP*AP*GP*AP*CP*TP*CP*AP*GP*AP*AP*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*T)-3')
CAAAAAGACTCAGAAAAATTTTT
>1ej9_D mol:na length:23  DNA (5'-D(*C*AP*AP*AP*AP*AP*TP*TP*TP*TP*TP*CP*TP*GP*AP*GP*TP*CP*TP*TP*TP*TP*T)-3')
CAAAAATTTTTCTGAGTCTTTTT
>1ej9_A mol:protein length:563  DNA TOPOISOMERASE I
WKWWEEERYPEGIKWKFLEHKGPVFAPPYEPLPENVKFYYDGKVMKLSPKAEEVATFFA
KMLDHEYTTKEIFRKNFFKDWRKEMTNEEKNIITNLSKCDFTQMSQYFKAQTEARKQMS
KEEKLKIKEENEKLLKEYGFCIMDNHKERIANFKIEPPGLFRGRGNHPKMGMLKRRIMP
EDIIINCSKDAKVPSPPPGHKWKEVRHDNKVTWLVSWTENIQGSIKYIMLNPSSRIKGE
KDWQKYETARRLKKCVDKIRNQYREDWKSKEMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGE
TADTVGCCSLRVEHINLHPELDGQEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEKRVFKNLQLFME
NKQPEDDLFDRLNTGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQLKELTAPDENIPAK
ILSYNRANRAVAILCNHQIAPPKTFEKSMMNLQTKIDAKKEQLADARRDLKSAKADAKV
MKDAKTKKVVESKKKAVQRLEEQLMKLEVQATDREENKQIALGTSKLNFLDPRITVAWC
KKWGVPIEKIYNKTQREKFAWAIDMADEDYEF