>1f6a_A mol:protein length:176  HIGH AFFINITY IMMUNOGLOBULIN EPSILON RECEPTOR ALPHA-SUBUNIT
VPQKPKVSLNPPWNRIFKGENVTLTCNGNNFFEVSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAK
FEDSGEYKCQHQQVAESEPVYLEVFSDWLLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKV
IYYKDGEALKYWYENHAISITNAAAEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPLNITVIKAPREK