>1fmo_I mol:protein length:20  HEAT STABLE RABBIT SKELETAL MUSCLE INHIBITOR PROTEIN
TTYADFIASGRTGRRNAIHD
>1fmo_I mol:protein length:20  HEAT STABLE RABBIT SKELETAL MUSCLE INHIBITOR PROTEIN
TTYADFIASGRTGRRNAIHD
>1fmo_E mol:protein length:350  CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE
GNAAAAKKGSEQESVKEFLAKAKEDFLKKWETPSQNTAQLDQFDRIKTLGTGSFGRVML
VKHKESGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSFKDNSNLYM
VMEYVAGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPENLLIDQQ
GYIQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAAGYP
PFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKNGVNDIKNHK
WFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFKGPGDTSNFDDYEEEEIRVSINEKCGKEFTEF