>1fsk_B mol:protein length:214  IMMUNOGLOBULIN KAPPA LIGHT CHAIN
NIVLTQSPKSMSVSVGERVTLSCKASENVDTYVFWFQQKPDQSPKLLLYGPSNRYTGVP
DRFTGSGSTTDFTLTISSVQAEDLADYHCGQSYSYPYTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC