>1gfw_B mol:protein length:97  CASPASE-3 (APOPAIN, P10)
DMACHKIPVDADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRV
NRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH