>1gxd_B mol:protein length:631  72 KDA TYPE IV COLLAGENASE
APSPIIKFPGDVAPKTDKELAVQYLNTFYGCPKESCNLFVLKDTLKKMQKFFGLPQTGD
LDQNTIETMRKPRCGNPDVANYNFFPRKPKWDKNQITYRIIGYTPDLDPETVDDAFARA
FQVWSDVTPLRFSRIHDGEADIMINFGRWEHGDGYPFDGKDGLLAHAFAPGTGVGGDSH
FDDDELWTLGEGQVVRVKYGNADGEYCKFPFLFNGKEYNSCTDTGRSDGFLWCSTTYNF
EKDGKYGFCPHEALFTMGGNAEGQPCKFPFRFQGTSYDSCTTEGRTDGYRWCGTTEDYD
RDKKYGFCPETAMSTVGGNSEGAPCVFPFTFLGNKYESCTSAGRSDGKMWCATTANYDD
DRKWGFCPDQGYSLFLVAAHAFGHAMGLEHSQDPGALMAPIYTYTKNFRLSQDDIKGIQ
ELYGASPDIDLGTGPTPTLGPVTPEICKQDIVFDGIAQIRGEIFFFKDRFIWRTVTPRD
KPMGPLLVATFWPELPEKIDAVYEAPQEEKAVFFAGNEYWIYSASTLERGYPKPLTSLG
LPPDVQRVDAAFNWSKNKKTYIFAGDKFWRYNEVKKKMDPGFPKLIADAWNAIPDNLDA
VVDLQGGGHSYFFKGAYYLKLENQSLKSVKFGSIKSDWLGC