>1h8f_B mol:protein length:352  GLYCOGEN SYNTHASE KINASE-3 BETA
SKVTTVVATPGQGPDRPQEVSYTDTKVIGNGSFGVVYQAKLCDSGELVAIKKVLQGKAF
KNRELQIMRKLDHCNIVRLRYFFYSSGEKKDEVYLNLVLDYVPETVYRVARHYSRAKQT
LPVIYVKLYMYQLFRSLAYIHSFGICHRDIKPQNLLLDPDTAVLKLCDFGSAKQLVRGE
PNVSYICSRYYRAPELIFGATDYTSSIDVWSAGCVLAELLLGQPIFPGDSGVDQLVEII
KVLGTPTREQIREMNPNYTEFAFPQIKAHPWTKVFRPRTPPEAIALCSRLLEYTPTARL
TPLEACAHSFFDELRDPNVKLPNGRDTPALFNFTTQELSSNPPLATILIPPHARIQA