>1h9o_A mol:protein length:112  PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE
GSPIPHHDEKTWNVGSSNRNKAENLLRGKRDGTFLVRESSKQGCYACSVVVDGEVKHCV
INKTATGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQHTSLVQHNDSLNVTLAYPVYAQQRR