>1hk8_A mol:protein length:605  ANAEROBIC RIBONUCLEOTIDE-TRIPHOSPHATE REDUCTASE
MTIEKEIEGLIHKTNKDLLNENANKDSRVFPTQRDLMAGIVSKHIAKNMVPSFIMKAHE
SGIIHVHDIDYSPALPFTNCCLVDLKGMLENGFKLGNAQIETPKSIGVATAIMAQITAQ
VASHQYGGTTFANVDKVLSPYVKRTYAKHIEDAEKWQIADALNYAQSKTEKDVYDAFQA
YEYEVNTLFSSNGQTPFVTITFGTGTDWTERMIQKAILKNRIKGLGRDGITPIFPKLVM
FVEEGVNLYKDDPNYDIKQLALECASKRMYPDIISAKNNKAITGSSVPVSPMGCRSFLS
VWKDSTGNEILDGRNNLGVVTLNLPRIALDSYIGTQFNEQKFVELFNERMDLCFEALMC
RISSLKGVKATVAPILYQEGAFGVRLKPDDDIIELFKNGRSSVSLGYIGIHELNILVGR
DIGREILTKMNAHLKQWTERTGFAFSLYSTPAENLCYRFCKLDTEKYGSVKDVTDKGWY
TNSFHVSVEENITPFEKISREAPYHFIATGGHISYVELPDMKNNLKGLEAVWDYAAQHL
DYFGVNMPVDKCFTCGSTHEMTPTENGFVCSICGETDPKKMNTIRRTCAYLGNPNERGF
NLGKNKEIMHRVKHQ