>1hny_A mol:protein length:496  HUMAN PANCREATIC ALPHA-AMYLASE
QYSPNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGGVQVSPPNENVAIYNPFRPWW
ERYQPVSYKLCTRSGNEDEFRNMVTRCNNVGVRIYVDAVINHMCGNAVSAGTSSTCGSY
FNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKTGSGDIENYNDATQVRDCRLTGLLDLALEKDYVRS
KIAEYMNHLIDIGVAGFRLDASKHMWPGDIKAILDKLHNLNSNWFPAGSKPFIYQEVID
LGGEPIKSSDYFGNGRVTEFKYGAKLGTVIRKWNGEKMSYLKNWGEGWGFVPSDRALVF
VDNHDNQRGHGAGGASILTFWDARLYKMAVGFMLAHPYGFTRVMSSYRWPRQFQNGNDV
NDWVGPPNNNGVIKEVTINPDTTCGNDWVCEHRWRQIRNMVIFRNVVDGQPFTNWYDNG
SNQVAFGRGNRGFIVFNNDDWSFSLTLQTGLPAGTYCDVISGDKINGNCTGIKIYVSDD
GKAHFSISNSAEDPFIAIHAESKL
>1hny_A mol:protein length:496  HUMAN PANCREATIC ALPHA-AMYLASE
EYSPNTQQGRTSIVHLFEWRWVDIALECERYLAPKGFGGVQVSPPNENVAIYNPFRPWW
ERYQPVSYKLCTRSGNEDEFRNMVTRCNNVGVRIYVDAVINHMCGNAVSAGTSSTCGSY
FNPGSRDFPAVPYSGWDFNDGKCKTGSGDIENYNDATQVRDCRLTGLLDLALEKDYVRS
KIAEYMNHLIDIGVAGFRLDASKHMWPGDIKAILDKLHNLNSNWFPAGSKPFIYQEVID
LGGEPIKSSDYFGNGRVTEFKYGAKLGTVIRKWNGEKMSYLKNWGEGWGFVPSDRALVF
VDNHDNQRGHGAGGASILTFWDARLYKMAVGFMLAHPYGFTRVMSSYRWPRQFQNGNDV
NDWVGPPNNNGVIKEVTINPDTTCGNDWVCEHRWRQIRNMVIFRNVVDGQPFTNWYDNG
SNQVAFGRGNRGFIVFNNDDWSFSLTLQTGLPAGTYCDVISGDKINGNCTGIKIYVSDD
GKAHFSISNSAEDPFIAIHAESKL