>1hs6_A mol:protein length:611  LEUKOTRIENE A-4 HYDROLASE
MPEIVDTCSLASPASVCRTKHLHLRCSVDFTRRTLTGTAALTVQSQEDNLRSLVLDTKD
LTIEKVVINGQEVKYALGERQSYKGSPMEISLPIALSKNQEIVIEISFETSPKSSALQW
LTPEQTSGKEHPYLFSQCQAIHCRAILPCQDTPSVKLTYTAEVSVPKELVALMSAIRDG
ETPDPEDPSRKIYKFIQKVPIPCYLIALVVGALESRQIGPRTLVWSEKEQVEKSAYEFS
ETESMLKIAEDLGGPYVWGQYDLLVLPPSFPYGGMENPCLTFVTPTLLAGDKSLSNVIA
HEISHSWTGNLVTNKTWDHFWLNEGHTVYLERHICGRLFGEKFRHFNALGGWGELQNSV
KTFGETHPFTKLVVDLTDIDPDVAYSSVPYEKGFALLFYLEQLLGGPEIFLGFLKAYVE
KFSYKSITTDDWKDFLYSYFKDKVDVLNQVDWNAWLYSPGLPPIKPNYDMTLTNACIAL
SQRWITAKEDDLNSFNATDLKDLSSHQLNEFLAQTLQRAPLPLGHIKRMQEVYNFNAIN
NSEIRFRWLRLCIQSKWEDAIPLALKMATEQGRMKFTRPLFKDLAAFDKSHDQAVRTYQ
EHKASMHPVTAMLVGKDLKVD
>1hs6_A mol:protein length:611  LEUKOTRIENE A-4 HYDROLASE
MPEIVDTCSLASPASVCRTKHLHLRCSVDFTRRTLTGTAALTVQSQEDNLRSLVLDTKD
LTIEKVVINGQEVKYALGERQSYKGSPMEISLPIALSKNQEIVIEISFETSPKSSALQW
LTPEQTSGKEHPYLFSQCQAIHCRAILPCQDTPSVKLTYTAEVSVPKELVALMSAIRDG
ETPDPEDPSRKIYKFIQKVPIPCYLIALVVGALESRQIGPRTLVWSEKEQVEKSAYEFS
ETESMLKIAEDLGGPYVWGQYDLLVLPPSFPYGGMENPCLTFVTPTLLAGDKSLSNVIA
HEISHSWTGNLVTNKTWDHFWLNEGHTVYLERHICGRLFGEKFRHFNALGGWGELQNSV
KTFGETHPFTKLVVDLTDIDPDVAYSSVPYEKGFALLFYLEQLLGGPEIFLGFLKAYVE
KFSYKSITTDDWKDFLYSYFKDKVDVLNQVDWNAWLYSPGLPPIKPNYDMTLTNACIAL
SQRWITAKEDDLNSFNATDLKDLSSHQLNEFLAQTLQRAPLPLGHIKRMQEVYNFNAIN
NSEIRFRWLRLCIQSKWEDAIPLALKMATEQGRMKFTRPLFKDLAAFDKSHDQAVRTYQ
EHKASMHPVTAMLVGKDLKVD