>1i3o_E mol:protein length:121  BACULOVIRAL IAP REPEAT-CONTAINING PROTEIN 4
GSHMRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAH
LTPRELASAGLYYTGIGDQVQCFACGGKLKNWEPGDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNI
RSE
>1i3o_C mol:protein length:175  CASPASE 3
MENTENSVDSKSIKNLEPKIIHGSESMDSGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKST
GMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRNKNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVL
LSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGDRCRSLTGKPKLFIIQAARGTELDCGIETD
>1i3o_B mol:protein length:110  CASPASE 3
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMH
ILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYHLEHHHHHH
>1i3o_A mol:protein length:175  CASPASE 3
MENTENSVDSKSIKNLEPKIIHGSESMDSGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKST
GMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRNKNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVL
LSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGDRCRSLTGKPKLFIIQAARGTELDCGIETD
>1i3o_D mol:protein length:110  CASPASE 3
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMH
ILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYHLEHHHHHH
>1i3o_F mol:protein length:121  BACULOVIRAL IAP REPEAT-CONTAINING PROTEIN 4
GSHMRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAH
LTPRELASAGLYYTGIGDQVQCFACGGKLKNWEPGDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNI
RSE
>1i3o_F mol:protein length:121  BACULOVIRAL IAP REPEAT-CONTAINING PROTEIN 4
GSHMRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAH
LTPRELASAGLYYTGIGDQVQCFACGGKLKNWEPGDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNI
RSE