>1i51_B mol:protein length:105  CASPASE-7 SUBUNIT P11
SGPINDTDANPRYKIPVEADFLFAYSTVPGYYSWRSPGRGSWFVQALCSILEEHGKDLE
IMQILTRVNDRVARHFESQSDDPHFHEKKQIPCVVSMLTKELYFSQ