>1i6h_I mol:protein length:122  DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II 14.2KD POLYPEPTIDE
MTTFRFCRDCNNMLYPREDKENNRLLFECRTCSYVEEAGSPLVYRHELITNIGETAGVV
QDIGSDPTLPRSDRECPKCHSRENVFFQSQQRRKDTSMVLFFVCLSCSHIFTSDQKNKR
TQFS