>1i94_N mol:protein length:60  30S RIBOSOMAL PROTEIN S14
ARKALIEKAKRTPKFKVRAYTRCVRCGRARSVYRFFGLCRICLRELAHKGQLPGVRKAS
W