>1i9i_H mol:protein length:220  RECOMBINANT MONOCLONAL ANTI-TESTOSTERONE FAB FRAGMENT HEAVY CHAIN
EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFSTYALSWVRQTADKRLEWVASIVSGGNTYY
SGSVKGRFTISRDIARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCAREYYGYVGLAYWGQGTLVTVSA
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC
>1i9i_H mol:protein length:220  RECOMBINANT MONOCLONAL ANTI-TESTOSTERONE FAB FRAGMENT HEAVY CHAIN
EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFSTYALSWVRQTADKRLEWVASIVSGGNTYY
SGSVKGRFTISRDIARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCAREYYGYVGLAYWGQGTLVTVSA
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC
>1i9i_L mol:protein length:219  RECOMBINANT MONOCLONAL ANTI-TESTOSTERONE FAB FRAGMENT LIGHT CHAIN
DVVVTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIVHSNGNSYLEWYLQKPGQSPKLLIYKVSNR
FSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYYCFQGSHVPPTFGGGTKLEIKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC