>1i9i_L mol:protein length:219  RECOMBINANT MONOCLONAL ANTI-TESTOSTERONE FAB FRAGMENT LIGHT CHAIN
DVVVTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSIVHSNGNSYLEWYLQKPGQSPKLLIYKVSNR
FSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYYCFQGSHVPPTFGGGTKLEIKRADAAP
TVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDST
YSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC