>1j5o_A mol:protein length:558  Reverse transcriptase
PISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEGKISKIGPENPYNTP
VFAIKKKDSTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSVTVLDVGDAYFSV
PLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFKKQNPD
IVIYQYIDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQKEPPFLWMGYELHP
DKWTVQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYPGIKVRQLSKLLRGTKALTEVIPL
TEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIYQEPFKNLKTGKY
ARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWETWWTEYWQATWIPE
WEFVNTPPLVKLWYQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNKGRQKVVPLTNT
TNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTDSQYALGIIQAQPDKSESELVNQIIEQLIKKEKV
YLAWVPAHKGIGGNEQVDKLVSAGIRK
>1j5o_L mol:protein length:214  ANTIBODY (LIGHT CHAIN)
DIQMTQTTSSLSASLGDRVTISCSASQDISSYLNWYQQKPEGTVKLLIYYTSSLHSGVP
SAFSGSGSGTDYSLTISNLEPEDFATYYCQQYSKFPWTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVAWAIDGSAAANGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTADEYEAANSYTCAATHKTSTSPIVKSFNANEC
>1j5o_H mol:protein length:220  ANTIBODY (HEAVY CHAIN)
QITLKESGPGIVQPSQPFRLTCTFSGFSLSTSGIGVTWIRQPSGKGLEWLATIWWDDDN
RYNPSLKSRLTVSKDTSNNQAFLNMMTVETADTAIYYCAQSAITSVTDSAMDHWGQGTS
VTVSSAATTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFP
AVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKI
>1j5o_P mol:na length:18  5'-D(*GP*TP*CP*CP*CP*TP*GP*TP*TP*CP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*A)-3'
GTCCCTGTTCGGGCGCCA
>1j5o_B mol:protein length:430  Reverse transcriptase
PISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEGKISKIGPENPYNTP
VFAIKKKDSTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSVTVLDVGDAYFSV
PLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFKKQNPD
IVIYQYIDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQKEPPFLWMGYELHP
DKWTVQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYPGIKVRQLSKLLRGTKALTEVIPL
TEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIYQEPFKNLKTGKY
ARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWETWWTEYWQATWIPE
WEFVNTPPLVKLWYQLE
>1j5o_T mol:na length:19  5'-D(*AP*TP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*CP*GP*AP*AP*CP*AP*GP*GP*GP*AP*C)-3'
ATGGCGCCCGAACAGGGAC
>1j5o_P mol:na length:18  5'-D(*GP*TP*CP*CP*CP*TP*GP*TP*TP*CP*GP*GP*GP*CP*GP*CP*CP*A)-3'
GTCCCTGTTCGGGCGCCA