>1jj2_E mol:protein length:177  RIBOSOMAL PROTEIN L6
PRVELEIPEDVDAEQDHLDITVEGDNGSVTRRLWYPDIDVSVDGDTVVIESDEDNAKTM
STIGTFQSHIENMFHGVTEGWEYGMEVFYSHFPMQVNVEGDEVVIENFLGEKAPRRTTI
HGDTDVEIDGEELTVSGPDIEAVGQTAADIEQLTRINDKDVRVFQDGVYITRKPNRGDA