>1jj2_Y mol:protein length:73  RIBOSOMAL PROTEIN L37Ae
RTGRFGPRYGLKIRVRVADVEIKHKKKHKCPVCGFKKLKRAGTGIWMCGHCGYKIAGGC
YQPETVAGKAVMKA