>1jv5_B mol:protein length:117  Ig chain heavy chain precursor V region
QVQLQQPGAELVKPGTSVKLSCKASGYNFTSYWINWVKLRPGQGLEWIGDIYPGSGITN
YNEKFKSKATLTVDTSSSTAYMQLSSLASEDSALYYCAGQYGNLWFAYWGQGTLVTVS