>1k3b_B mol:protein length:164  dipeptydil-peptidase I light chain
LPTSWDWRNVHGINFVSPVRNQASCGSCYSFASMGMLEARIRILTNNSQTPILSPQEVV
SCSQYAQGCEGGFPYLIAGKYAQDFGLVEEACFPYTGTDSPCKMKEDCFRYYSSEYHYV
GGFYGGCNEALMKLELVHHGPMAVAFEVYDDFLHYKKGIYHHTGLR