>1klg_D mol:protein length:239  ENTEROTOXIN TYPE C-3
ESQPDPMPDDLHKSSEFTGTMGNMKYLYDDHYVSATKVKSVDSFFKWDLIYNISDKKLK
NYDKVKTELLNEDLAKKYKDEVVDVYGSNYYVNCYFSSKDNVGKVTGGKTCMYGGITKH
EGNHFDNGNLQNVLVRVYENKRNTISFEVQTDKKSVTAQELDIKARNFLINKKNLYEFN
SSPYETGYIKFIENNGNTFWYDMMPAPGDKFDQSKYLMMYNDNKTVDSKSVKIEVHLTT
KNG