>1kvp_A mol:protein length:497  SPV4 CAPSID PROTEIN VP1
SNIQTGAERMPHDLSHLGFLAGQIGRLITISTTPVIAGDSFEMDAVGALRLSPLRRGLA
IDSTVDIFTFYVPHRHVYGEQWIKFMKDGVNATPLPTVNTTGYIDHAAFLGTINPDTNK
IPKHLFQGYLNIYNNYFKAPWMPDRTEANPNELNQDDARYGFRCCHLKNIWTAPLPPET
ELSRQMTTSTGMAPVTTKFRDVPNLSGTPLIFRDNKGRTIKTGQLGIGPVDAGFLVAQN
TAQAANGERAIPSNLWADLSNATSIDIMGLQAAYANLHTDQERDYFMQRYRDVISSFGG
KTSYDADNRPLLVMRSNLWASGYDVDGTDQTSLGQFSGRVQQTYKHSVPRFFVPEHGTM
FTLALVRFPPTATKEIQYLNAKGALTYTDIAGDPVLYGNLPPREISMKDVFRSGDSSKK
FKIAEGQWYRYAPSYVSPAYHLLEGFPFIQEPPSGDLQERVLIRHHDYDQCFQSVQLLQ
WNSQVKFNVTVYRNLPTTRDSIMTS