>1kyo_I mol:protein length:57 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.3 KD PROTEIN
SFSSLYKTFFKRNAVFVGTIFAGAFVFQTVFDTAITSWYENHNKGKLWKDVKAKIAA
>1kyo_F mol:protein length:74 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 17 KD PROTEIN
DTDQLEDLREHFKNTEEGKALVHHYEECAERVKIQQQQPGYADLEHKEDCVEEFFHLQH
YLDTATAPRLFDKLK
>1kyo_T mol:protein length:57 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.3 KD PROTEIN
SFSSLYKTFFKRNAVFVGTIFAGAFVFQTVFDTAITSWYENHNKGKLWKDVKAKIAA
>1kyo_M mol:protein length:352 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX CORE PROTEIN 2
LTVSARDAPTKISTLAVKVHGGSRYATKDGVAHLLNRFNFQNTNTRSALKLVRESELLG
GTFKSTLDREYITLKATFLKDDLPYYVNALADVLYKTAFKPHELTESVLPAARYDYAVA
EQCPVKSAEDQLYAITFRKGLGNPLLYDGVERVSLQDIKDFADKVYTKENLEVSGENVV
EADLKRFVDESLLSTLPAGKSLVSKSEPKFFLGEENRVRFIGDSVAAIGIPVNKASLAQ
YEVLANYLTSALSELSGLISSAKLDKFTDGGLFTLFVRDQDSAVVSSNIKKIVADLKKG
KDLSPAINYTKLKNAVQNESVSSPIELNFDAVKDFKLGKFNYVAVGDVSNLPYLDEL
>1kyo_J mol:protein length:127 HEAVY CHAIN (VH) OF FV-FRAGMENT
EVKLQESGAGLVQPSQSLSLTCSVTGYSITSGYYWNWIRLFPGNKLEWVGYISNVGDNN
YNPSLKDRLSITRDTSKNQFFLKLNSVTTEDTATYYCARSEYYSVTGYAMDYWGQGTTV
TVSSAWRHP
>1kyo_P mol:protein length:185 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE IRON-SULFUR SUBUNIT
KSTYRTPNFDDVLKENNDADKGRSYAYFMVGAMGLLSSAGAKSTVETFISSMTATADVL
AMAKVEVNLAAIPLGKNVVVKWQGKPVFIRHRTPHEIQEANSVDMSALKDPQTDADRVK
DPQWLIMLGICTHLGCVPIGEAGDFGGWFCPCHGSHYDISGRIRKGPAPLNLEIPAYEF
DGDKVIVG
>1kyo_C mol:protein length:385 CYTOCHROME B
MAFRKSNVYLSLVNSYIIDSPQPSSINYWWNMGSLLGLCLVIQIVTGIFMAMHYSSNIE
LAFSSVEHIMRDVHNGYILRYLHANGASFFFMVMFMHMAKGLYYGSYRSPRVTLWNVGV
IIFTLTIATAFLGYCCVYGQMSHWGATVITNLFSAIPFVGNDIVSWLWGGFSVSNPTIQ
RFFALHYLVPFIIAAMVIMHLMALHIHGSSNPLGITGNLDRIPMHSYFIFKDLVTVFLF
MLILALFVFYSPNTLGHPDNYIPGNPLVTPASIVPEWYLLPFYAILRSIPDKLLGVITM
FAAILVLLVLPFTDRSVVRGNTFKVLSKFFFFIFVFNFVLLGQIGACHVEVPYVLMGQI
ATFIYFAYFLIIVPVISTIENVLFYIGRVNK
>1kyo_K mol:protein length:107 LIGHT CHAIN (VL) OF FV-FRAGMENT
DIELTQTPVSLAASLGDRVTISCRASQDINNFLNWYQQKPDGTIKLLIYYTSRLHAGVP
SRFSGSGSGTDYSLTISNLEPEDIATYFCQHHIKFPWTFGAGTKLEIK
>1kyo_O mol:protein length:248 CYTOCHROME C1, HEME PROTEIN
MTAAEHGLHAPAYAWSHNGPFETFDHASIRRGYQVYREVCAACHSLDRVAWRTLVGVSH
TNEEVRNMAEEFEYDDEPDEQGNPKKRPGKLSDYIPGPYPNEQAARAANQGALPPDLSL
IVKARHGGCDYIFSLLTGYPDEPPAGVALPPGSNYNPYFPGGSIAMARVLFDDMVEYED
GTPATTSQMAKDVTTFLNWCAEPEHDERKRLGLKTVIILSSLYLLSIWVKKFKWAGIKT
RKFVFNPPKPRK
>1kyo_N mol:protein length:385 CYTOCHROME B
MAFRKSNVYLSLVNSYIIDSPQPSSINYWWNMGSLLGLCLVIQIVTGIFMAMHYSSNIE
LAFSSVEHIMRDVHNGYILRYLHANGASFFFMVMFMHMAKGLYYGSYRSPRVTLWNVGV
IIFTLTIATAFLGYCCVYGQMSHWGATVITNLFSAIPFVGNDIVSWLWGGFSVSNPTIQ
RFFALHYLVPFIIAAMVIMHLMALHIHGSSNPLGITGNLDRIPMHSYFIFKDLVTVFLF
MLILALFVFYSPNTLGHPDNYIPGNPLVTPASIVPEWYLLPFYAILRSIPDKLLGVITM
FAAILVLLVLPFTDRSVVRGNTFKVLSKFFFFIFVFNFVLLGQIGACHVEVPYVLMGQI
ATFIYFAYFLIIVPVISTIENVLFYIGRVNK
>1kyo_R mol:protein length:126 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 14 KD PROTEIN
PQSFTSIARIGDYILKSPVLSKLCVPVANQFINLAGYKKLGLKFDDLIAEENPIMQTAL
RRLPEDESYARAYRIIRAHQTELTHHLLPRNEWIKAQEDVPYLLPYILEAEAAAKEKDE
LDNIEVSK
>1kyo_A mol:protein length:430 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX CORE PROTEIN I
AEVTQLSNGIVVATEHNPAHTASVGVVFGSGAANENPYNNGVSNLWKNIFLSKENSAVA
AKEGLALSSNISRDFQSYIVSSLPGSTDKSLDFLNQSFIQQKANLLSSSNFEATKKSVL
KQVQDFEDNDHPNRVLEHLHSTAFQNTPLSLPTRGTLESLENLVVADLESFANNHFLNS
NAVVVGTGNIKHEDLVNSIESKNLSLQTGTKPVLKKKAAFLGSEVRLRDDTLPKAWISL
AVEGEPVNSPNYFVAKLAAQIFGSYNAFEPASRLQGIKLLDNIQEYQLCDNFNHFSLSY
KDSGLWGFSTATRNVTMIDDLIHFTLKQWNRLTISVTDTEVERAKSLLKLQLGQLYESG
NPVNDANLLGAEVLIKGSKLSLGEAFKKIDAITVKDVKAWAGKRLWDQDIAIAGTGQIE
GLLDYMRIRSDMSMMRW
>1kyo_W mol:protein length:108 CYTOCHROME C, ISO-1
TEFKAGSAKKGATLFKTRCLQCHTVEKGGPHKVGPNLHGIFGRHSGQAEGYSYTDANIK
KNVLWDENNMSEYLTNPKKYIPGTKMAFGGLKKEKDRNDLITYLKKACE
>1kyo_S mol:protein length:93 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX UBIQUINONE-BINDING PROTEIN QP-C
GPPSGKTYMGWWGHMGGPKQKGITSYAVSPYAQKPLQGIFHNAVFNSFRRFKSQFLYVL
IPAGIYWYWWKNGNEYNEFLYSKAGREELERVNV
>1kyo_V mol:protein length:107 LIGHT CHAIN (VL) OF FV-FRAGMENT
DIELTQTPVSLAASLGDRVTISCRASQDINNFLNWYQQKPDGTIKLLIYYTSRLHAGVP
SRFSGSGSGTDYSLTISNLEPEDIATYFCQHHIKFPWTFGAGTKLEIK
>1kyo_W mol:protein length:108 CYTOCHROME C, ISO-1
TEFKAGSAKKGATLFKTRCLQCHTVEKGGPHKVGPNLHGIFGRHSGQAEGYSYTDANIK
KNVLWDENNMSEYLTNPKKYIPGTKMAFGGLKKEKDRNDLITYLKKACE
>1kyo_Q mol:protein length:74 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 17 KD PROTEIN
DTDQLEDLREHFKNTEEGKALVHHYEECAERVKIQQQQPGYADLEHKEDCVEEFFHLQH
YLDTATAPRLFDKLK
>1kyo_H mol:protein length:93 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX UBIQUINONE-BINDING PROTEIN QP-C
GPPSGKTYMGWWGHMGGPKQKGITSYAVSPYAQKPLQGIFHNAVFNSFRRFKSQFLYVL
IPAGIYWYWWKNGNEYNEFLYSKAGREELERVNV
>1kyo_L mol:protein length:430 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX CORE PROTEIN I
AEVTQLSNGIVVATEHNPAHTASVGVVFGSGAANENPYNNGVSNLWKNIFLSKENSAVA
AKEGLALSSNISRDFQSYIVSSLPGSTDKSLDFLNQSFIQQKANLLSSSNFEATKKSVL
KQVQDFEDNDHPNRVLEHLHSTAFQNTPLSLPTRGTLESLENLVVADLESFANNHFLNS
NAVVVGTGNIKHEDLVNSIESKNLSLQTGTKPVLKKKAAFLGSEVRLRDDTLPKAWISL
AVEGEPVNSPNYFVAKLAAQIFGSYNAFEPASRLQGIKLLDNIQEYQLCDNFNHFSLSY
KDSGLWGFSTATRNVTMIDDLIHFTLKQWNRLTISVTDTEVERAKSLLKLQLGQLYESG
NPVNDANLLGAEVLIKGSKLSLGEAFKKIDAITVKDVKAWAGKRLWDQDIAIAGTGQIE
GLLDYMRIRSDMSMMRW
>1kyo_D mol:protein length:248 CYTOCHROME C1, HEME PROTEIN
MTAAEHGLHAPAYAWSHNGPFETFDHASIRRGYQVYREVCAACHSLDRVAWRTLVGVSH
TNEEVRNMAEEFEYDDEPDEQGNPKKRPGKLSDYIPGPYPNEQAARAANQGALPPDLSL
IVKARHGGCDYIFSLLTGYPDEPPAGVALPPGSNYNPYFPGGSIAMARVLFDDMVEYED
GTPATTSQMAKDVTTFLNWCAEPEHDERKRLGLKTVIILSSLYLLSIWVKKFKWAGIKT
RKFVFNPPKPRK
>1kyo_B mol:protein length:352 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX CORE PROTEIN 2
LTVSARDAPTKISTLAVKVHGGSRYATKDGVAHLLNRFNFQNTNTRSALKLVRESELLG
GTFKSTLDREYITLKATFLKDDLPYYVNALADVLYKTAFKPHELTESVLPAARYDYAVA
EQCPVKSAEDQLYAITFRKGLGNPLLYDGVERVSLQDIKDFADKVYTKENLEVSGENVV
EADLKRFVDESLLSTLPAGKSLVSKSEPKFFLGEENRVRFIGDSVAAIGIPVNKASLAQ
YEVLANYLTSALSELSGLISSAKLDKFTDGGLFTLFVRDQDSAVVSSNIKKIVADLKKG
KDLSPAINYTKLKNAVQNESVSSPIELNFDAVKDFKLGKFNYVAVGDVSNLPYLDEL
>1kyo_U mol:protein length:127 HEAVY CHAIN (VH) OF FV-FRAGMENT
EVKLQESGAGLVQPSQSLSLTCSVTGYSITSGYYWNWIRLFPGNKLEWVGYISNVGDNN
YNPSLKDRLSITRDTSKNQFFLKLNSVTTEDTATYYCARSEYYSVTGYAMDYWGQGTTV
TVSSAWRHP
>1kyo_G mol:protein length:126 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 14 KD PROTEIN
PQSFTSIARIGDYILKSPVLSKLCVPVANQFINLAGYKKLGLKFDDLIAEENPIMQTAL
RRLPEDESYARAYRIIRAHQTELTHHLLPRNEWIKAQEDVPYLLPYILEAEAAAKEKDE
LDNIEVSK
>1kyo_E mol:protein length:185 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE IRON-SULFUR SUBUNIT
KSTYRTPNFDDVLKENNDADKGRSYAYFMVGAMGLLSSAGAKSTVETFISSMTATADVL
AMAKVEVNLAAIPLGKNVVVKWQGKPVFIRHRTPHEIQEANSVDMSALKDPQTDADRVK
DPQWLIMLGICTHLGCVPIGEAGDFGGWFCPCHGSHYDISGRIRKGPAPLNLEIPAYEF
DGDKVIVG