>1kyo_M mol:protein length:352  UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX CORE PROTEIN 2
LTVSARDAPTKISTLAVKVHGGSRYATKDGVAHLLNRFNFQNTNTRSALKLVRESELLG
GTFKSTLDREYITLKATFLKDDLPYYVNALADVLYKTAFKPHELTESVLPAARYDYAVA
EQCPVKSAEDQLYAITFRKGLGNPLLYDGVERVSLQDIKDFADKVYTKENLEVSGENVV
EADLKRFVDESLLSTLPAGKSLVSKSEPKFFLGEENRVRFIGDSVAAIGIPVNKASLAQ
YEVLANYLTSALSELSGLISSAKLDKFTDGGLFTLFVRDQDSAVVSSNIKKIVADLKKG
KDLSPAINYTKLKNAVQNESVSSPIELNFDAVKDFKLGKFNYVAVGDVSNLPYLDEL