>1lvk_A mol:protein length:762  MYOSIN
MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPKERDSYECGEIVSETSDS
FTFKTSDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTY
SGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLI
TGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNS
SRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSTSERNYHIFYQLLAGATAEEKKA
LHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDEDEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHL
GNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEK
SSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCSERKAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCIN
YTNEKLQQFFNHHMFKVEQEKYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDE
QSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKD
PLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFLTVAAQYKEQLASLMATLETTN
PHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYDL
APNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQFRFGITKIFFRAGQLARIEEARELPN
>1lvk_A mol:protein length:762  MYOSIN
MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPKERDSYECGEIVSETSDS
FTFKTSDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTY
SGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLI
TGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNS
SRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSTSERNYHIFYQLLAGATAEEKKA
LHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDEDEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHL
GNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEK
SSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCSERKAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCIN
YTNEKLQQFFNHHMFKVEQEKYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDE
QSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKD
PLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFLTVAAQYKEQLASLMATLETTN
PHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYDL
APNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQFRFGITKIFFRAGQLARIEEARELPN