>1m1d_C mol:protein length:163  TGCN5 HISTONE ACETYL TRANSFERASE
LLDFDILTNDGTHRNMKLLIDLKNIFSRQLPKMPKEYIVKLVFDRHHESMVILKNKQKV
IGGICFRQYKPQRFAEVAFLAVTANEQVRGYGTRLMNKFKDHMQKQNIEYLLTYADNFA
IGYFKKQGFTKEHRMPQEKWKGYIKDYDGGTLMECYIHPYVDYGR