>1m27_B mol:protein length:11  Signaling lymphocytic activation molecule
KSLTIYAQVQK
>1m27_B mol:protein length:11  Signaling lymphocytic activation molecule
KSLTIYAQVQK
>1m27_A mol:protein length:104  SH2 domain protein 1A
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQT
ETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEK
>1m27_C mol:protein length:61  Proto-oncogene tyrosine-protein kinase FYN
VTLFVALYDYEARTEDDLSFHKGEKFQILNSSEGDWWEARSLTTGETGYIPSNYVAPVD
SI