>1m27_A mol:protein length:104  SH2 domain protein 1A
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQT
ETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEK