>1mj4_A mol:protein length:82  sulfite oxidase
QESTHIYTKEEVSSHTSPETGIWVTLGSEVFDVTEFVDLHPGGPSKLMLAAGGPLEPFW
ALYAVHNQSHVRELLAQYKIGEL