>1mzc_A mol:protein length:382  Protein Farnesyltransferase alpha Subunit
MAATEGVGEAAQGGEPGQPAQPPPQPHPPPPQQQHKEEMAAEAGEAVASPMDDGFVSLD
SPSYVLYRDRAEWADIDPVPQNDGPNPVVQIIYSDKFRDVYDYFRAVLQRDERSERAFK
LTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVE
WLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSV
WNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQYTLEMIKLVPHNESAWNYLKGILQDRGLSKYPNL
LNQLLDLQPSHSSPYLIAFLVDIYEDMLENQCDNKEDILNKALELCEILAKEKDTIRKE
YWRYIGRSLQSKHSTENDSPTNVQQEEF
>1mzc_B mol:protein length:437  Protein Farnesyltransferase beta Subunit
MASPSSFTYYCPPSSSPVWSEPLYSLRPEHARERLQDDSVETVTSIEQAKVEEKIQEVF
SSYKFNHLVPRLVLQREKHFHYLKRGLRQLTDAYECLDASRPWLCYWILHSLELLDEPI
PQIVATDVCQFLELCQSPEGGFGGGPGQYPHLAPTYAAVNALCIIGTEEAYDIINREKL
LQYLYSLKQPDGSFLMHVGGEVDVRSAYCAASVASLTNIITPDLFEGTAEWIARCQNWE
GGIGGVPGMEAHGGYTFCGLAALVILKRERSLNLKSLLQWVTSRQMRFEGGFQGRCNKL
VDGCYSFWQAGLLPLLHRALHAQGDPALSMSHWMFHQQALQEYILMCCQCPAGGLLDKP
GKSRDFYHTCYCLSGLSIAQHFGSGAMLHDVVLGVPENALQPTHPVYNIGPDKVIQATT
YFLQKPVPGFEELKDETSAEPATD
>1mzc_B mol:protein length:437  Protein Farnesyltransferase beta Subunit
MASPSSFTYYCPPSSSPVWSEPLYSLRPEHARERLQDDSVETVTSIEQAKVEEKIQEVF
SSYKFNHLVPRLVLQREKHFHYLKRGLRQLTDAYECLDASRPWLCYWILHSLELLDEPI
PQIVATDVCQFLELCQSPEGGFGGGPGQYPHLAPTYAAVNALCIIGTEEAYDIINREKL
LQYLYSLKQPDGSFLMHVGGEVDVRSAYCAASVASLTNIITPDLFEGTAEWIARCQNWE
GGIGGVPGMEAHGGYTFCGLAALVILKRERSLNLKSLLQWVTSRQMRFEGGFQGRCNKL
VDGCYSFWQAGLLPLLHRALHAQGDPALSMSHWMFHQQALQEYILMCCQCPAGGLLDKP
GKSRDFYHTCYCLSGLSIAQHFGSGAMLHDVVLGVPENALQPTHPVYNIGPDKVIQATT
YFLQKPVPGFEELKDETSAEPATD