>1n4m_E mol:protein length:18  Transcription factor E2F2
DDYLWGLEAGEGISDLFD
>1n4m_E mol:protein length:18  Transcription factor E2F2
DDYLWGLEAGEGISDLFD
>1n4m_D mol:protein length:18  Transcription factor E2F2
DDYLWGLEAGEGISDLFD
>1n4m_C mol:protein length:18  Transcription factor E2F2
DDYLWGLEAGEGISDLFD
>1n4m_B mol:protein length:345  Retinoblastoma Pocket
NTIQQLMMILNSASDQPSENLISYFNNCTVNPKESILKRVKDIGYIFKEKFAKAVGAGC
VAIGSQRYKLGVRLYYRVMESMLKSEEERLSIQNFSKLLNDNIFHMSLLACALEVVMAT
YSRSTSQNLDSGTDLSFPWILNVLNLKAFDFYKVIESFIKAEGNLTREMIKHLERCEHR
IMESLAWLSDSPLFDLIKQSKTREGKSTSLSLFYKKVYRLAYLRLNTLCERLLSEHPEL
EHIIWTLFQHTLQNEYELMRDRHLDQIMMCSMYGICKVKNIDLKFKIIVTAYKDLPHAV
QETFKRVLIKEEEYDSIIVFYNSVFMQRLKTNILQYASTRPPTLSPIPHI
>1n4m_A mol:protein length:345  Retinoblastoma Pocket
NTIQQLMMILNSASDQPSENLISYFNNCTVNPKESILKRVKDIGYIFKEKFAKAVGAGC
VAIGSQRYKLGVRLYYRVMESMLKSEEERLSIQNFSKLLNDNIFHMSLLACALEVVMAT
YSRSTSQNLDSGTDLSFPWILNVLNLKAFDFYKVIESFIKAEGNLTREMIKHLERCEHR
IMESLAWLSDSPLFDLIKQSKTREGKSTSLSLFYKKVYRLAYLRLNTLCERLLSEHPEL
EHIIWTLFQHTLQNEYELMRDRHLDQIMMCSMYGICKVKNIDLKFKIIVTAYKDLPHAV
QETFKRVLIKEEEYDSIIVFYNSVFMQRLKTNILQYASTRPPTLSPIPHI