>1nbf_E mol:protein length:353  Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7
KKHTGYVGLKNQGATCYMNSLLQTLFFTNQLRKAVYMMPTEGDDSSKSVPLALQRVFYE
LQHSDKPVGTKKLTKSFGWETLDSFMQHDVQELCRVLLDNVENKMKGTCVEGTIPKLFR
GKMVSYIQCKEVDYRSDRREDYYDIQLSIKGKKNIFESFVDYVAVEQLDGDNKYDAGEH
GLQEAEKGVKFLTLPPVLHLQLMRFMYDPQTDQNIKINDRFEFPEQLPLDEFLQKTDPK
DPANYILHAVLVHSGDNHGGHYVVYLNPKGDGKWCKFDDDVVSRCTKEEAIEHNYGGHD
DDLSVRHCTNAYMLVYIRESKLSEVLQAVTDHDIPQQLVERLQEEKRIEAQKRKERQE