>1nji_1 mol:protein length:73  50S ribosomal protein L37AE
RTGRFGPRYGLKIRVRVADVEIKHKKKHKCPVCGFKKLKRAGTGIWMCGHCGYKIAGGC
YQPETVAGKAVMKA