>1nji_G mol:protein length:177  50S ribosomal protein L6P
PRVELEIPEDVDAEQDHLDITVEGDNGSVTRRLWYPDIDVSVDGDTVVIESDEDNAKTM
STIGTFQSHIENMFHGVTEGWEYGMEVFYSHFPMQVNVEGDEVVIENFLGEKAPRRTTI
HGDTDVEIDGEELTVSGPDIEAVGQTAADIEQLTRINDKDVRVFQDGVYITRKPNRGDA